FORWARD| VÄXTVÄRK| GENERATIONSSKIFTE| VIKANDE LÖNSAMHET| FINANSIERING| STYRELSE OCH LEDNING| KONTAKT|

FORWARDCRMDen här sidan använder cookies för att förbättra tjänsterna vi erbjuder.
Läs mer


FORWARD

Webbaserad affärsplanering för SME som vill framåt
- affärsplan och uppföljningsverktyg för ägare, styrelser och ledningsgrupper.

- Förbättrad struktur och överblick vid större förändringar i företaget -

- Stenkoll för ledningsgruppen -

- Uppföljningsverktyg för styrelsen -

Affärsplaneringsverktyget FORWARD är särskilt värdefullt för dig som representerar ett företag som redan jobbar med ledningsgrupp och styrelse, eller avser att börja - och som vill ha bättre struktur och överblick. FORWARD ger stenkoll och bättre uppföljningsmöjlighet.
Därför ska du göra en affärsplan

VÄXTVÄRK

I ett snabbväxande företag blir det lätt ”rörigt” och likviditeten kan bli ett bekymmer. Då behövs bättre planering, dokumentation och rutiner. Även uppföljning av kalkyler, resultat och likviditet blir nödvändigt.

FORWARD samlar analys, mål, strategier och aktiviteter på ett ställe och hjälper dig att följa upp och prioritera rätt.

GENERATIONSSKIFTE

Att samla all kunskap om företaget på ett ställe i tid, är ett sätt att säkra den framtida kompetensen och kontinuiteten i verksamheten.

FORWARD underlättar kunskapsöverföring och en smidig övergång till nästa generation.

VIKANDE LÖNSAMHET

Dålig lönsamhet kan bero på lågkonjunktur, tappade kunder, ökad konkurrens eller bristfälliga kalkyler.

FORWARD ger dig möjligheten att snabbt identifiera, dokumentera och ta itu med svagheterna i din verksamhet.

FINANSIERING VID STÖRRE INVESTERING

När du behöver låna pengar vid en större investering, är det viktigt att skapa ett trovärdigt underlag, så att finansiären bättre ska kunna förstå och bedöma din verksamhet.

Med FORWARD är det enkelt att skapa du det underlag som din finansiär efterfrågar.

STYRELSE OCH LEDNING

- och för ny ägare eller ny VD

Även om man har stor erfarenhet av ledning och styrning, tar det tid att sätta sig in i en ny verksamhet. Ibland finns den samlade kunskapen om företaget i spridda händer och det saknas rutiner för uppföljning.

Med FORWARD samlar och sorterar ni befintlig kunskap, skapar en gemensam plattform för mål, strategier och aktiviteter – och får samtidigt verktyg för uppföljning.

FORWARD

-affärsplanering som ett sätt att samla, ordna och genomföra.

FORWARD är ett molnbaserat affärsplaneringsverktyg.

Verktyget är snabbt och smidigt att jobba med, och du får precis den totalbild av verksamheten som behövs för att kunna ta nästa steg.

Och med en gemensam plattform för ägare, ledningsgrupp och styrelse, blir det lättare att kommunicera, genomföra och följa upp strategier och aktiviteter.

FORWARD ger dig struktur och överblick.

VILL DU VETA MER?

© 2021 SMAC Affärsutveckling AB | Bakgatan 1 592 30 Vadstena | info@smacaffärsutveckling.se | 073-683 15 27

Integritetspolicy